LV
 Latvijas Sāpju izpētes biedrība / Sadala
Latvijas Sāpju izpētes biedrība
Latvijas Sāpju izpētes biedrība
Maskavas iela 40,
Rīga,Latvija


26870983
dzvavere@gmail.com


Tēžu pieteikšana zinātniskajai konferencei 

„Aktualitātes un izaicinājumi sāpju pētniecībā Latvijā” 

Tēžu pieteikšana zinātniskajai konferencei
„Aktualitātes un izaicinājumi sāpju pētniecībā Latvijā” 
Tēzes var pieteikt līdz 2018.gada 1. aprīlim

PIETEIKTIES